Newyddion

Cofrestru i dderbyn y diweddaraf ar chwarae plant a gwaith chwarae yn rheolaidd

Communication Preferences

Please state how you would prefer to be contacted.
To view our privacy policy, click here.

Yn ôl i Newyddion

Cyflawni hawliau plant anabl mewn darpariaeth chwarae – taflen wybodaeth newydd

22-11-2021

Image for Cyflawni hawliau plant anabl mewn darpariaeth chwarae – taflen wybodaeth newydd

I ddathlu Diwrnod Plant y Byd (20 Tachwedd), rydym yn cyhoeddi ein taflen wybodaeth ddiweddaraf – Darpariaeth chwarae: cyflawni hawliau plant anabl. Wedi ei ysgrifennu gan Theresa Casey, mae’n cynnig gwybodaeth ac awgrymiadau ymarferol gyda’r nod o greu cyfleoedd i blant anabl gyflawni eu hawl i chwarae.

Mae gan bob plentyn, yn cynnwys plant anabl, hawl i chwarae. Mae gan ddarparwyr chwarae a phobl sy’n gweithio ar ran a gyda phlant, rôl bwysig i sicrhau bod yr hawl honno’n cael ei pharchu, ei gwarchod a’i gwireddu. Mae’r daflen wybodaeth hon wedi ei hangori gan agwedd hawliau dynol plant a’r Egwyddorion Gwaith Chwarae.

Mae’n addas ar gyfer darparwyr chwarae a gweithwyr chwarae sydd â’r brif swyddogaeth o hwyluso chwarae, ac ar gyfer sefydliadau a phobl ble mae cefnogi chwarae’n rhan o’r hyn y byddant yn ei wneud.

Mae Theresa’n ymgynghorydd ac awdur ar chwarae, cynhwysiant a hawliau plant, ac yn gyd-awdur Free to Play: a guide to creating accessible and inclusive public play spaces.

Lawrlwytho | gweld ar-lein