Newyddion

Cofrestru i dderbyn y diweddaraf ar chwarae plant a gwaith chwarae yn rheolaidd

Communication Preferences

Please state how you would prefer to be contacted.
To view our privacy policy, click here.

Yn ôl i Newyddion

Adroddiad effaith Chwarae Cymru 2020-2021

17-11-2021

Image for Adroddiad effaith Chwarae Cymru 2020-2021

Mae’r adroddiad effaith yn cynnig trosolwg o waith a chyflawniadau Chwarae Cymru dros y flwyddyn 2020-2021 wrth ymgyrchu dros chwarae plant.
 
Mae’n cynnwys gwybodaeth ac enghreifftiau am sut yr ydym wedi:

  • Addasu ein gwaith i gefnogi’r sector, mewn ymateb i COVID-19
  • Cefnogi blaenoriaethau cenedlaethol ac ymgysylltu â’n cynulleidfaoedd
  • Darparu cyfleoedd DPP a chynhyrchu adnoddau i sicrhau bod y gweithlu chwarae ac unrhyw un sydd â diddordeb mewn chwarae plant yn derbyn y wybodaeth ddiweddaraf
  • Cydweithio yn lleol, yn genedlaethol ac yn rhyngwladol i gefnogi chwarae plant
  • Ymgysylltu â chynulleidfaoedd newydd i hyrwyddo’r hawl i chwarae ymhellach
  • Comisiynu a chyhoeddi ymchwil i hysbysu ein gwaith ac i gynyddu dealltwriaeth am bwysigrwydd chwarae plant a gwaith chwarae.
     

Mae'r adroddiad hefyd yn cynnwys rhagair gan Gadeirydd Chwarae Cymru, Dr Mike Shooter CBE, yn ogystal ag adran ar sut y byddwn ni'n gweithio i barhau i gefnogi a hyrwyddo chwarae plant er mwyn creu Cymru sy'n chwarae-gyfeillgar.

Lawrlwytho | gweld ar-lein