Newyddion

Cofrestru i dderbyn y diweddaraf ar chwarae plant a gwaith chwarae yn rheolaidd

Communication Preferences

Please state how you would prefer to be contacted.
To view our privacy policy, click here.

Yn ôl i Newyddion

Pwyso a mesur risgiau a buddiannau mewn chwarae plant – taflen wybodaeth newydd

10-11-2021

Image for Pwyso a mesur risgiau a buddiannau mewn chwarae plant – taflen wybodaeth newydd

Mae’n taflen wybodaeth ddiweddaraf yn anelu i amlinellu pam fod angen agwedd gytbwys, feddylgar tuag at reoli risgiau mewn chwarae plant. Mae’n anelu hefyd i gynnig trosolwg o asesu risg-budd (ARB), sy’n cael ei derbyn yn gyffredinol fel agwedd addas.

Ysgrifennwyd Pwyso a mesur risgiau a buddiannau mewn chwarae plant gan Tim Gill, awdur, ymchwilydd ac eiriolwr dros chwarae a symudedd plant.

Mae’r daflen wybodaeth hon wedi ei anelu at bob un sydd â diddordeb mewn chwarae plant, yn cynnwys gweithwyr chwarae, darparwyr a rheolwyr lleoliadau chwarae, addysgwyr, gweithwyr iechyd a diogelwch proffesiynol, rheolwyr risg a llunwyr penderfyniadau.

Lawrlwytho | gweld ar-lein