Newyddion

Cofrestru i dderbyn y diweddaraf ar chwarae plant a gwaith chwarae yn rheolaidd

Communication Preferences

Please state how you would prefer to be contacted.
To view our privacy policy, click here.

Yn ôl i Newyddion

Arolwg: buddiannau sesiynau chwarae stryd ar gyfer preswylwyr y DU

08-11-2021

Mae Playing Out yn gofyn i unrhyw un sydd wedi trefnu neu fynychu sesiwn chwarae stryd yn y DU i gwblhau arolwg byr ar-lein. Bydd y wybodaeth a gesglir yn yr arolwg yn cael ei ddefnyddio i ddarganfod mwy am fuddiannau chwarae stryd ar gyfer oedolion a phlant, a beth sy’n digwydd yn ystod y sesiynau.

Mae’r arolwg yn cynnwys 29 o gwestiynau a ni fydd yn cymryd mwy na 15 munud i’w gwblhau.

Rhagor o wybodaeth