Newyddion

Cofrestru i dderbyn y diweddaraf ar chwarae plant a gwaith chwarae yn rheolaidd

Communication Preferences

Please state how you would prefer to be contacted.
To view our privacy policy, click here.

Yn ôl i Newyddion

Mae mwy o blant y DU eisiau beicio i’r ysgol meddai arolwg Sustrans

15-10-2021

Dim ond dau y cant o blant yn y DU sy’n mynd i’r ysgol ar feic yn aml ond hoffai 14 y cant feicio’r ysgol, yn ôl canfyddiadau arolwg gan Sustrans.

Comisiynodd Sustrans YouGov i gynnal yr arolwg, a dderbyniodd 1,305 o ymatebion gan blant 6 i 15 oed. Gofynnodd yr arolwg gwestiynau ynghylch taith plant i’r ysgol ac o’r ysgol.

Mae Sustrans yn awgrymu i awdurdodau lleol i gau’r stryd tu allan i ysgolion i gerbydau modur yn ystod amseroedd gollwng a chasglu. Bydd hyn yn annog mwy o blant i fod yn egnïol ar eu teithiau i’r ysgol ac o’r ysgol.

Dywed Prif Weithredwr Sustrans, Xavier Brice:

‘Mae rhaid i ni ei wneud yn haws, yn fwy diogel ac yn fwy pleserus i blant gerdded, beicio a sgwtera i’r ysgol. Nid yn unig y mae’n gwella eu hiechyd a’u lles, ond mae hefyd yn eu helpu i adeiladu cysylltiadau ag eraill a meithrin ymdeimlad o gymuned.’

Rhagor o wybodaeth