Newyddion

Cofrestru i dderbyn y diweddaraf ar chwarae plant a gwaith chwarae yn rheolaidd

Communication Preferences

Please state how you would prefer to be contacted.
To view our privacy policy, click here.

Yn ôl i Newyddion

Canllawiau wedi’i diweddaru ar gyfer darparwyr gofal plant a gwaith chwarae

12-10-2021

Mae Llywodraeth Cymru wedi diweddaru’r canllawiau coronafeirws (COVID-19) ar gyfer darparwyr gwasanaethau gofal plant a chwarae, gan gynnwys chwarae mynediad agored a darpariaeth Dechrau’n Deg.

Mae cyngor ar y newidiadau i brofion i blant dan bump oed wedi cael ei ychwanegu i Ganllawiau gofal plant a gwaith chwarae: coronafeirws. Mae'n esbonio:

  • Ni argymhellir mwyach bod plant o dan bump oed yn cymryd profion COVID-19 ar ddiwrnod dau a diwrnod wyth os ydynt wedi bod mewn cysylltiad agos ag achos positif
  • Ni argymhellir mwyach bod plant o dan bump oed â symptomau COVID-19 yn cymryd prawf oni bai fod meddyg yn cynghori hynny neu os yw rhieni yn credu bod prawf yn gwbl angenrheidiol ac er lles y plentyn
  • Ni ddylai plant symptomatig o dan bump oed fynd i leoliad gofal plant tan bod eu symptomau wedi mynd.


Mae’r cyfeiriad i’r Offeryn Asesu Risg y Gweithlu wedi'i ddileu o’r canllawiau gan ei fod wedi cael ei ddatblygu cyn cyflwyno brechiadau ac nid yw'n ystyried y lefel uchel o oedolion sydd wedi'u brechu yn y gweithle. Fodd bynnag, mae Llywodraeth Cymru yn pwysleisio bod dal angen asesiadau risg COVID-19 ar gyfer y gweithle.

Mae’r Cardiau Gweithredu a'r Cwestiynau Cyffredin hefyd wedi'u diweddaru i adlewyrchu'r newidiadau.

Rhagor o wybodaeth