Newyddion

Cofrestru i dderbyn y diweddaraf ar chwarae plant a gwaith chwarae yn rheolaidd

Communication Preferences

Please state how you would prefer to be contacted.
To view our privacy policy, click here.

Yn ôl i Newyddion

Cyflawniadau Comisiynydd Plant Cymru ar gyfer hawliau plant

12-10-2021

Casglodd Comisiynydd Plant Cymru, Sally Holland barn 44,000 o blant a phobl ifanc ledled Cymru yn ystod 2020-2021. Mae hyn yn un o’r cyflawniadau sydd wedi’i gyhoeddi yn ei Hadroddiad Blynyddol olaf fel Comisiynydd Plant.

Mae cyflawniadau eraill er mwyn hyrwyddo ac amddiffyn hawliau plant yng Nghymru yn cynnwys:

  • Ymgysylltu ag o leiaf 694 o blant a phobl ifanc ledled Cymru mewn digwyddiadau ar-lein, gweithdai a chyfarfodydd
  • Dylanwadu ar ystod o fesurau, gan gynnwys plant yn dychwelyd i’r ysgol
  • Casglu barn 167 o benaethiaid ysgolion a cholegau ar gynhwysiad digidol yn ystod un wythnos
  • Cynnal gwersi hawliau plant ar-lein i 864 o blant a phobl ifanc
  • Cynnal sesiynau hyfforddi ar hawliau plant i fwy nag 800 o gyfranogwyr
  • Creu a chynnal hwb gwybodaeth gyda gwybodaeth gywir, gyfredol a hygyrch ynghylch y pandemig.


Mae’r adroddiad blynyddol ar gyfer 2020-2021 hefyd yn cynnwys 18 o argymhellion ar feysydd allweddol sy’n effeithio ar blant a phobl ifanc yng Nghymru i Llywodraeth Cymru eu hystyried. Mae hyn yn cynnwys sicrhau bod staff addysgu a chymorth yn derbyn canllawiau cenedlaethol am Gonfensiwn y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau’r Plentyn (CCUHP).

Mae’r Comisiynydd hefyd yn argymell i Lywodraeth Cymru i weithio gyda rhanddeiliaid, ysgolion a phlant a phobl ifanc i sicrhau dull ysgol gyfan i les emosiynol a meddyliol.

Mae rhaid i Lywodraeth Cymru ymateb i bob un o’r argymhellion hyn yn ysgrifenedig erbyn diwedd mis Tachwedd 2021. Bydd dadl yn cael ei chynnal ar 12 Hydref 2021 er mwyn holi Llywodraeth Cymru ynghylch eu barn a’u camau am yr argymhellion.

Rhagor o wybodaeth