Newyddion

Cofrestru i dderbyn y diweddaraf ar chwarae plant a gwaith chwarae yn rheolaidd

Communication Preferences

Please state how you would prefer to be contacted.
To view our privacy policy, click here.

Yn ôl i Newyddion

Gwobrau 2022 Gofal Cymdeithasol Cymru

08-10-2021

Mae Gwobrau 2022 Gofal Cymdeithasol Cymru yn cydnabod, dathlu a rhannu gwaith nodedig o’r sectorau gwaith cymdeithasol, gofal cymdeithasol, gofal plant, chwarae a blynyddoedd cynnar.

Mae’r gwobrau yn cynnig cyfle i dimau, grwpiau neu sefydliadau yn y sector cyhoeddus, preifat, gwirfoddol neu gydweithredol i rannu eu llwyddiant gyda chydweithwyr ledled Cymru. Y categorïau ar gyfer grwpiau, timau a sefydliadau yw:

  • Adeiladu dyfodol disglair i blant a theuluoedd
  • Recriwtio a chadw staff yn effeithiol
  • Gofalu am a gwella llesiant y gweithlu
  • Hyrwyddo cydraddoldeb, amrywiaeth a chynhwysiant
  • Cefnogi pobl sy'n byw gyda dementia.


Mae gan Gofal Cymdeithasol Cymru wobrau i weithwyr gofal unigol hefyd. Mae'r gwobrau yn agored i unrhyw weithiwr cyflogedig neu wirfoddolwr sy'n gwneud gwahaniaeth cadarnhaol i fywydau pobl drwy'r gofal a'r cymorth y maent yn eu darparu. Y categorïau ar gyfer gweithwyr gofal unigol yw:

  • Gwobr Gofalu trwy’r Gymraeg
  • Gwobr Gofalwn Cymru.


Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau ac enwebiadau: 5 Tachwedd 2021 (5:00pm)

Rhagor o wybodaeth