Newyddion

Cofrestru i dderbyn y diweddaraf ar chwarae plant a gwaith chwarae yn rheolaidd

Communication Preferences

Please state how you would prefer to be contacted.
To view our privacy policy, click here.

Yn ôl i Newyddion

Chwarae yn y cyfryngau

14-09-2021

Dyma grynodeb o’r erthyglau, blogiau a’r podlediadau diweddaraf sy’n ymwneud â chwarae i gael eu cyhoeddi ar-lein.

This back-to-school during COVID-19, bolster children’s mental and emotional well-being through play
The Conversation (Anne Burke a Kristiina Kumpulainen)

Mae’r erthygl hon yn darparu gwybodaeth am wneud amser a lle ar gyfer chwarae yn yr ysgol a gartref er mwyn cefnogi lles plant yn ystod y pandemig coronafeirws. Mae’n esbonio buddiannau chwarae, gan gynnwys helpu plant i adeiladu gwytnwch a datblygu creadigedd. Mae’r erthygl hefyd yn trafod sut y gall chwarae helpu plant i ddeall eu profiadau yn ystod y pandemig.

Darllen yr erthygl

The Imperilled Adventures of the Adventure Playground
BBC Sounds (Josie Long)

Yn y podlediad, mae Josie Long yn ymweld â maes chwarae antur yng Nglasgow er mwyn darganfod buddiannau meysydd chwarae antur ar gyfer plant. Mae’r buddiannau yn cynnwys helpu plant i ddatblygu eu dychymyg a’u sgiliau datrys problemau. Hefyd, mae Josie yn cyfweld â hyrwyddwyr chwarae am bwysigrwydd meysydd chwarae antur, gan gynnwys yr awdur, Michael Rosen.

Gwrando ar y podlediad (ar gael tan 6 Hydref 2021)

Play streets are back – and not a moment too soon!
Playing Out (Alison Stenning)

Mae’r erthygl hon yn trafod y tair sesiwn chwarae stryd gyntaf yn North Shields ar ôl i’r cyfyngiadau sy’n ymwneud â coronafeirws lacio ym mis Mai 2021. Mae’n esbonio bod plant o wahanol oedrannau ar y stryd yn chwarae gyda’i gilydd yn fwy ers y pandemig. Mae’r erthygl hefyd yn pwysleisio y gall sesiynau chwarae stryd helpu cymdogion i adeiladu cysylltiadau â’i gilydd.

Darllen yr erthygl

Why Is Play Good for Young Children?
Psychology Today (Darcia F. Narvaez)

Darllen yr erthygl

Children need playgrounds now, more than ever. We can reduce COVID risk and keep them open
The Conversation (Sharon Goldfeld a Jill Sewell)

Darllen yr erthygl

Lima is transforming public spaces for children and caregivers
Child in the City (Simon Weedy)

Darllen yr erthygl

Memo to parents and carers on home schooling: ‘Don’t panic, and don’t feel guilty’
The Guardian (Celina Ribeiro)

Darllen yr erthygl

Playgrounds are open but there’s a better way to empower children
The Age (Dugald Jellie)

Darllen yr erthygl

UNICEF USA marks first year of Child Friendly Cities Initiative
Child in the City (Simon Weedy)

Darllen yr erthygl

‘Streets to schools’ rolled out in Paris and speed limits cut
Child in the City (Simon Weedy)

Darllen yr erthygl