Newyddion

Cofrestru i dderbyn y diweddaraf ar chwarae plant a gwaith chwarae yn rheolaidd

Communication Preferences

Please state how you would prefer to be contacted.
To view our privacy policy, click here.

Yn ôl i Newyddion

Ariannu: Cronfa Gwydnwch Trydydd Sector Cymru

14-09-2021

Mae Cronfa Gwydnwch Trydydd Sector Cymru Cyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru (CGGC/WCVA) ar gael i helpu mudiadau gwirfoddol sydd wedi’u lleoli ac yn gweithredu er budd pobl yng Nghrymu.

Mae’r gronfa wedi ei rhannu’n ddau faes:

  • Goroesi – i fynd i’r afael ag unrhyw ostyngiad digyffelyb yn incwm codi arian a rhoddion y mudiad oherwydd y pandemig coronafeirws
  • Ffynnu – ar gyfer cefnogi y mudiad i fuddsoddi mewn gweithgareddau newydd neu ychwanegol.


Gall mudiadau wneud cais am un neu’r ddau faes, ond ni ddylai’r cyfanswm a ofynnwyd amdano fod yn fwy na £50,000.   

Mae’r gronfa yn rhan o’r £2.4 miliwn a gyhoeddwyd gan Lywodraeth Cymru i gefnogi’r sector gwirfoddol yng Nghymru.

Rhagor o wybodaeth