Newyddion

Cofrestru i dderbyn y diweddaraf ar chwarae plant a gwaith chwarae yn rheolaidd

Communication Preferences

Please state how you would prefer to be contacted.
To view our privacy policy, click here.

Yn ôl i Newyddion

Gwobrau Dewi Sant 2022

14-09-2021

Gwobrau cenedlaethol i gydnabod a dathlu llwyddiannau eithriadol pobl Cymru yw Gwobrau Dewi Sant. Nid oes rhaid i’r enwebeion fod yn ddinasyddion Prydeinig na byw yng Nghymru, ond mae rhaid iddynt gael cysylltiad ystyrlon â Chymru.

Pob blwyddyn, mae naw Gwobr Dewi Sant allan o ddeg yn cael eu henwebu gan y cyhoedd. Ar gyfer Gwobrau 2022, y categorïau yw:

  • Arloesedd, Gwyddoniaeth a Thechnoleg
  • Busnes
  • Chwaraeon
  • Dewrder
  • Diwylliant
  • Gweithiwr Critigol (Gweithiwr Allweddol)
  • Pencampwr yr Amgylchedd
  • Person Ifanc
  • Ysbryd y Gymuned.


Y ddegfed wobr yw ‘Gwobr Arbennig’ y Prif Weinidog, Mark Drakeford. Ni ellir enwebu yn uniongyrchol ar gyfer y wobr hon.

Mae’r teilyngwyr a’r enillwyr yn cael eu dewis gan y Prif Weinidog a’i gynghorwyr.

Dyddiad cau ar gyfer enwebiadau: 21 Hydref 2021

Rhagor o wybodaeth