Newyddion

Cofrestru i dderbyn y diweddaraf ar chwarae plant a gwaith chwarae yn rheolaidd

Communication Preferences

Please state how you would prefer to be contacted.
To view our privacy policy, click here.

Yn ôl i Newyddion

Cyflwr y sector Gofal Plant Allysgol yng Nghymru

14-09-2021

Mae plant wedi colli, ar gyfartaledd, 585 awr o chwarae mewn ysgolion a lleoliadau gofal plant yn ystod y pandemig coronafeirws yn ôl adroddiad newydd gan Glybiau Plant Cymru Kids’ Clubs.

Mae’r adroddiad, Y Galw am Ofal Plant, a Chyflwr y Sector Gofal Plant Allysgol, yn amlinellu canlyniadau arolygon gyda rhieni a gofalwyr a darparwyr Gofal Plant Allysgol yng Nghymru. Derbyniodd yr arolwg ar gyfer rhieni a gofalwyr 2050 o ymatebion, ac ymatebodd 364 o leoliadau i’r arolwg am gyflwr y sector.

Mae’r adroddiad datgelu bod 69 y cant o rieni a gofalwyr yn dweud bod eu plant wedi colli cyfleoedd i chwarae oherwydd mynediad cyfyngedig neu dim mynediad i ofal plant yn ystod y pandemig.

Mae hefyd yn nodi bod 19 y cant o glybiau Gofal Plant Allysgol yng Nghymru eisoes wedi cau eu drysau ers mis Mawrth 2020 oherwydd y pandemig. Mae Clybiau Plant Cymru Kids’ Clubs yn rhagweld bydd mwy o achosion o gau yn hydref 2021 os bydd lleoliadau yn dal methu ailagor oherwydd niferoedd isel neu broblemau gyda mynediad i safleoedd.

Mae Clybiau Plant Cymru Kids’ Clubs yn galw ar Lywodraeth Cymru i sicrhau bod buddiannau chwarae mewn lleoliadau a reoleiddir gan Arolygiaeth Gofal Cymru (AGC) yn cael eu hyrwyddo. Mae’r sefydliad yn dadlau bod cyfyngiadau yn ystod y pandemig wedi effeithio ar gyfleoedd plant i chwarae.

Rhagor o wybodaeth