Newyddion

Cofrestru i dderbyn y diweddaraf ar chwarae plant a gwaith chwarae yn rheolaidd

Communication Preferences

Please state how you would prefer to be contacted.
To view our privacy policy, click here.

Yn ôl i Newyddion

Hapusrwydd plant wedi lleihau dros y deng mlynedd diwethaf

02-09-2021

Mae nifer o blant 10 i 15 oed yn y DU sy’n teimlo’n anhapus gyda’u bywydau wedi cynyddu dros y deng mlynedd diwethaf yn ôl degfed adroddiad blynyddol y Children’s Society am les plant. Mae’r Good Childhood Report 2021 yn datgelu bod tua 306,000 o blant yn anhapus o’i gymharu â 173,000 yn 2011.

Mae’r adroddiad yn nodi mai’r ysgol yw un o’r prif feysydd y mae plant yn anhapus â nhw.  Mae’r gyfran o blant sy’n anhapus gyda’r ysgol wedi cynyddu o 1 mewn 11 yn 2011 i 1 mewn 8 yn 2021. Mae’r adroddiad yn dadlau bod y pwysau i gadw at safonau uchel yn yr ysgol yn effeithio ar les plant.

Hefyd, mae’r adroddiad yn datgelu na wnaeth tua 250,000 o blant ymdopi’n dda â newidiadau yn ystod y pandemig coronafeirws. Mae’n nodi bod hyn oherwydd nad oedd plant yn gallu gweld ffrindiau a theulu.

Er mwyn hysbysu’r adroddiad, edrychodd y Children’s Society ar ddata o brosiect Understanding Society gan Brifysgol Essex ac yr Astudiaeth Cohort y Mileniwm gan University College London (UCL), sy’n dilyn bywydau mwy na 18,000 o bobl a anwyd yn 2000 i 2002. Astudiodd yr ymchwilwyr hefyd gyfweliadau â phlant a phobl ifanc a ffigurau poblogaeth y Swyddfa Ystadegau Gwladol.

Rhagor o wybodaeth