Newyddion

Cofrestru i dderbyn y diweddaraf ar chwarae plant a gwaith chwarae yn rheolaidd

Communication Preferences

Please state how you would prefer to be contacted.
To view our privacy policy, click here.

Yn ôl i Newyddion

Chwarae yn y cyfryngau

21-07-2021

Dyma grynodeb o’r erthyglau a’r blogiau diweddaraf sy’n ymwneud â chwarae i gael eu cyhoeddi ar-lein.

We can never move – the playing out is too good
Playing Out

Mae’r erthygl blog hon gan Adam, sef rhiant o Gaerdydd, am sut y darganfyddodd ei ferch hynaf lawenydd chwarae’r tu allan ar ei stryd pan laciwyd cyfyngiadau symud yn haf 2020. Mae Adam yn rhannu ambell awgrym ar gyfer rhieni am ganiatáu plant i chwarae y tu allan heb oruchwyliaeth. Mae hyn yn cynnwys sicrhau bod gan blant ymwybyddiaeth o ddiogelwch ar y ffyrdd a chyfathrebu â rhieni eraill.

Darllen yr erthygl blog

‘Urban Playground’ makes the case for child-friendly cities – Tim Gill
Child in the City (Tim Gill)

Yn yr erthygl hon, mae Tim Gill yn trafod ei lyfr, Urban Playground, sy’n edrych ar sut i ddylunio a chreu ardaloedd trefol i fod yn fwy cyfeillgar at blant. Mae Tim yn esbonio bod angen i oedolion wrando ar beth mae plant eisiau a rhoi cyfleoedd iddynt fod yn rhan o gynllunio dinasoedd. Hefyd, mae’r erthygl yn trafod Vauban yn yr Almaen fel enghraifft o ddinas sy’n gyfeillgar at blant oherwydd ei rwydweithiau cerdded a beicio da a lleoedd cyhoeddus gwyrdd hygyrch.

Darllen yr erthygl

Observing children’s play during a unique time in history
Playful Planet

Mae’r erthygl hon yn drawsgrifiad o gyfweliad gyda Dr Kate Cowan, am yr ymchwil Play Observatory, sy’n edrych ar chwarae yn ystod y pandemig coronafeirws. Yn ystod y cyfweliad, mae Kate yn esbonio rhai o ganfyddiadau’r ymchwil, er enghraifft mae’r pandemig yn cael ei gynnwys fel thema mewn chwarae plant. Mae hyn yn cynnwys creu masgiau ar gyfer doliau a gwisgo i fyny mewn cyfarpar diogelu personol (PPE) esgus.

Darllen yr erthygl

Building the case for children’s spatial freedom
Playful Planet

Darllen yr erthygl

A network for researching children and young people
Playful Planet (Peter Kraftl ac Andrea Davis)

Darllen yr erthygl

Outdoor play in shorter, more frequent windows can boost physical activity in early learning settings
The Conversation (Brianne Bruijns)

Darllen yr erthygl

Study examines children’s emotional wellbeing through COVID-19 pandemic
News Medical Life Science (Dr Liji Thomas)

Darllen yr erthygl

LEGO explains how learning-through-play helps children at school
Brick Fanatics (Rachael Davies)

Darllen yr erthygl

Focusing on children’s lost learning is ‘misguided’ says Suzanne Zeedyk
The Courier (Sheanne Mulholland)

Darllen yr erthygl

Children are playing outside more after program helps kids reclaim neighbourhood
ABC News (Antonia O’Flaherty a Katherine Feeney)

Darllen yr erthygl

How Amsterdam’s youth – or Alpha generation – is reimagining the city’s future
Child in the City

Darllen yr erthygl

Championing a child-friendly country
Times Malta

Darllen yr erthygl

Lessons from Brazil: Cities’ urban mobility policies must meet the needs of youngsters
Child in the City (Simon Weedy)

Darllen yr erthygl

Children in urban areas with high pollution ‘at higher risk of obesity’
Child in the City (Simon Weedy)

Darllen yr erthygl

What happens to you when you play with your kids
CNN (Elissa Strauss)

Darllen yr erthygl

Helping schools to deliver more consistent road safety education
Child in the City (Simon Weedy)

Darllen yr erthygl