Newyddion

Cofrestru i dderbyn y diweddaraf ar chwarae plant a gwaith chwarae yn rheolaidd

Communication Preferences

Please state how you would prefer to be contacted.
To view our privacy policy, click here.

Yn ôl i Newyddion

Mae’r Play Safety Forum yn galw am agwedd gytbwys at Covid-19 a chwarae

15-07-2021

Mewn datganiad newydd, mae’r Play Safety Forum (PSF) yn galw am agwedd gytbwys i sut mae llywodraethau yn gwneud penderfyniadau mewn perthynas â Covid-19 a chwarae plant. Mae’r datganiad hefyd yn amlinellu ffeithiau allweddol am coronafeirws a chwarae plant.

Mae’n adeiladu ar ddau ddatganiad blaenorol gan y PSF, a gyhoeddwyd ym mis Mehefin a mis Medi 2020. Mae’r tri datganiad yn tynnu sylw at bryderon am leihau cyfleoedd plant i chwarae oherwydd y pandemig.

Yn Covid-19 and Children’s Play – July 2021 statement, mae’r PSF yn dadlau: ‘Yn hytrach na chymryd ffocws cul, penodol ar reoli heintiau, dylai’r canllawiau dynnu sylw penodol at fuddiannau chwarae yn yr awyr agored, a sicrhau bod y rheini sy’n gwneud penderfyniadau yn ystyried y buddiannau hyn, a’r effeithiau negyddol posibl sydd gan fesurau rheoli. Mae profiad a’r dystiolaeth hyd yma yn dangos, yn gyffredinol, bod cadw cyfleusterau chwarae plant ar agor yn ymateb cymesur a rhesymol.’

Rhagor o wybodaeth