Newyddion

Cofrestru i dderbyn y diweddaraf ar chwarae plant a gwaith chwarae yn rheolaidd

Communication Preferences

Please state how you would prefer to be contacted.
To view our privacy policy, click here.

Yn ôl i Newyddion

Ymgynghoriad: gostwng y terfyn cyflymder ar strydoedd preswyl

13-07-2021

Mae Llywodraeth Cymru yn casglu barn am y cynnig i ostwng y terfyn cyflymder o 30mya i 20mya ar ffyrdd mewn ardaloedd preswyl ac ar strydoedd prysur i gerddwyr yng Nghymru. Mae Llywodraeth Cymru eisiau gostwng y terfyn cyflymder er mwyn helpu i achub bywydau, i ddiogelu cymunedau ac i wella ansawdd bywyd pawb.

Yn ôl Llywodraeth Cymru, gall gostwng terfyn cyflymder:

 • Lleihau nifer y gwrthdrawiadau ar y ffyrdd a’u difrifoldeb
 • Agor mwy o gyfleoedd i gerdded a beicio mewn cymunedau
 • Helpu i wella iechyd a lles i bawb
 • Gwneud strydoedd yn fwy diogel a helpu i ddiogelu’r amgylchedd ar gyfer cenedlaethau’r dyfodol.


Mae Llywodraeth Cymru yn gwahodd pobl i ddweud eu dweud am y newid mewn arolwg. Gall ymatebwyr gwblhau’r arolwg ar-lein neu wrth lawrlwytho’r arolwg o’r wefan a’i dychwelyd trwy ebost neu yn y post.

Dyddiad cau ar gyfer ymateb i’r ymgynghoriad: 1 Hydref 2021

Yn ychwanegol i’r ymgynghoriad, mae Llywodraeth Cymru yn treialu’r newid i’r terfyn cyflymder mewn wyth cymuned ar draws Cymru, sef:

 • Llandudoch, Sir Benfro
 • Gogledd Llanelli, Sir Gaerfyrddin
 • Sant-y-brid, Bro Morgannwg
 • Canol Gogledd Caerdydd
 • Pentref Cil-ffriw, Castell-Nedd Port Talbot
 • Y Fenni, Sir Fynwy
 • Glan Hafren, Sir Fynwy
 • Bwcle, Sir y Fflint.


Bydd yr adborth a gesglir o’r treial a’r ymgynghoriad yn helpu Llywodraeth Cymru i ddatblygu arferion gorau. Os caiff y ddeddfwriaeth ei phasio, bydd y terfyn cyflymder yn newid yn 2023.

Rhagor o wybodaeth