Newyddion

Cofrestru i dderbyn y diweddaraf ar chwarae plant a gwaith chwarae yn rheolaidd

Communication Preferences

Please state how you would prefer to be contacted.
To view our privacy policy, click here.

Yn ôl i Newyddion

Ariannu: Grantiau Gwirfoddoli Cymru

07-07-2021

Mae Grantiau Gwirfoddoli Cymru yn gynllun sy’n cael ei ariannu gan Lywodraeth Cymru i hyrwyddo a gwella gwirfoddoli yng Nghymru. Gall sefydliadau yng Nghymru sydd eisiau gwella neu adeiladu ar eu cyfleoedd gwirfoddoli geisio am y grant. Mae grantiau rhwng £30,000 a £50,000 ar gael.

Croesawir cynigion gan sefydliadau sydd ag unrhyw fath o weithgaredd gwirfoddoli, ond yn enwedig gan sefydliadau sy’n ymwneud â:

  • Cydraddoldeb ac amrywiaeth
  • Newid hinsawdd
  • Iechyd a gofal cymdeithasol
  • Datgloi potensial y sector preifat a’r sector cyhoeddus
  • Pobl ifanc ac addysg
  • Yr iaith Gymraeg a gweithgareddau diwylliannol.


Cyn cyflwyno cais, mae rhaid i’r sefydliadau siarad gydag aelod o staff sy’n gweithio i Gyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru (CGGC/WCVA) neu Gefnogi Trydydd Sector Cymru. Bydd hyn yn sicrhau fod y gweithgareddau’n cyd-fynd â nodau’r grant.

Dyddiad cau ar gyfer anfon ceisiadau: 20 Awst 2021

Rhagor o wybodaeth