Newyddion

Cofrestru i dderbyn y diweddaraf ar chwarae plant a gwaith chwarae yn rheolaidd

Communication Preferences

Please state how you would prefer to be contacted.
To view our privacy policy, click here.

Yn ôl i Newyddion

Cyfleoedd ariannu

29-06-2021

Crynodeb o gyfleoedd ariannu sydd ar agor ar gyfer ceisiadau ar hyn o bryd.

Meddwl Ymlaen
Mae Meddwl Ymlaen Cronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol yn raglen grant er mwyn creu dyfodol mwy gwydn a meddyliol iach i bobl ifanc yng Nghymru.

I fod yn gymwys ar gyfer y rhaglen, mae rhaid i o leiaf dau sefydliad yng Nghymru weithio gyda'i gilydd mewn partneriaeth. Mae rhaid i’r sefydliadau fod yn sefydliad trydydd sector neu sector cyhoeddus.

Mae’r Gronfa yn disgwyl i’r bartneriaeth ddefnyddio’r grant i:

  • ymgysylltu â grwpiau amrywiol o bobl ifanc a'u rhoi ar y blaen i ddatblygu gweledigaeth o ddyfodol mwy gwydn, meddyliol iach
  • gweithio gyda phobl ifanc i ddatblygu syniadau a gweithgareddau a fydd yn arwain at newid parhaol i iechyd meddwl a gwydnwch pobl ifanc mewn cymunedau
  • paratoi ar gyfer gwneud newidiadau y mae pobl ifanc am eu gweld i systemau a gwasanaethau sy'n bodoli eisoes.


Mae cyfanswm o £10 miliwn ar gael ar gyfer y rhaglen er mwyn ei roi fel grantiau bach. Gellir defnyddio’r grantiau ar gyfer costau staff, cyfraniadau tuag at orbenion, cludiant, cyfleustodau, treuliau gwirfoddolwyr, offer a gwerthuso.

Dyddiad cau ar gyfer anfon ceisiadau: 29 Tachwedd 2021

Rhagor o wybodaeth

Moto in the Community Grants
Mae Moto in The Community Trust yn cynnig grantiau i elusennau, ysgolion, a sefydliadau cymunedol sydd o fewn radiws o 15 milltir i safle gwasanaeth traffordd Moto.

Mae’r Ymddiriedolaeth yn annog ceisiadau gan sefydliadau:

  • Sydd â chyfleoedd i staff Moto fod yn rhan o’u gwaith
  • Sy’n hapus i gefnogi safle Moto gyda digwyddiadau codi arian.


Bydd yr Ymddiriedolaeth yn rhoi grantiau o £1,000. Yn dibynnu ar gryfder y cais, gellir cytuno ar grantiau sy’n fwy.

Rhagor o wybodaeth