Newyddion

Cofrestru i dderbyn y diweddaraf ar chwarae plant a gwaith chwarae yn rheolaidd

Communication Preferences

Please state how you would prefer to be contacted.
To view our privacy policy, click here.

Yn ôl i Newyddion

Datganiad Hunanasesu Gwasanaeth ar-lein yn fyw 7 Gorffennaf 2021

29-06-2021

Bydd Datganiad Hunanasesu Gwasanaeth (SASS) Arolygiaeth Gofal Cymru (AGC) ar gael ar-lein ar 7 Gorffennaf 2021. Mae’n ofyniad cyfreithiol i bob gwarchodwr plant a darparwr gofal plant a chwarae yng Nghymru i gwblhau Datganiad Hunanasesu Gwasanaeth. Y dyddiad cau ar gyfer cyflwyno y Datganiad Hunanasesu Gwasanaeth yw 4 Awst 2021.

Nid yw AGC yn cynhyrchu copi papur o’r ffurflen Datganiad Hunanasesu Gwasanaeth bellach. Bydd angen cyfrif AGC Ar-lein ar ddarparwyr gofal plant er mwyn cwblhau’r Datganiad Hunanasesu Gwasanaeth. Os nad yw darparwyr wedi creu cyfrif AGC Ar-lein eto, y dyddiad cau yw 2 Gorffennaf 2021.

Mae’r Datganiad Hunanasesu Gwasanaeth yn darparu gwybodaeth hanfodol y bydd AGC yn ei ddefnyddio i gynllunio arolygiadau. Mae hefyd yn helpu AGC i gynghori Llywodraeth Cymru am gyflwr y sector gofal plant a chwarae yng Nghymru.

Rhagor o wybodaeth