Newyddion

Cofrestru i dderbyn y diweddaraf ar chwarae plant a gwaith chwarae yn rheolaidd

Communication Preferences

Please state how you would prefer to be contacted.
To view our privacy policy, click here.

Yn ôl i Newyddion

Arolwg: Pa faterion dylai Senedd Ieuenctid Cymru trafod?

10-06-2021

Mae Senedd Ieuenctid Cymru yn gwahodd plant a phobl ifanc yng Nghymru i gymryd rhan mewn arolwg byr ar-lein i ddarganfod pa faterion y dylai Senedd Ieuenctid nesaf Cymru ei drafod.

Mae’r arolwg yn gofyn plant a phobl ifanc i rannu’r materion sydd fwyaf pwysig iddynt yn eu hardal leol. Trwy gasglu’r wybodaeth hwn, gall Senedd Ieuenctid Cymru adnabod y materion sy’n effeithio ar fywydau a dyfodol pobl ifanc yng Nghymru.

Ar ôl yr arolwg diwethaf yn 2018, edrychodd Senedd Ieuenctid Cymru ar iechyd meddwl, sgiliau bywyd yn y cwricwlwm, a sbwriel a gwastraff plastig.

Rhagor o wybodaeth