Newyddion

Cofrestru i dderbyn y diweddaraf ar chwarae plant a gwaith chwarae yn rheolaidd

Communication Preferences

Please state how you would prefer to be contacted.
To view our privacy policy, click here.

Yn ôl i Newyddion

Chwarae yn y cyfryngau

09-06-2021

Dyma grynodeb o’r erthyglau a’r blogiau diweddaraf sy’n ymwneud â chwarae i gael eu cyhoeddi ar-lein.

Let children play: How can we help the new generation back to the playground?
Inter Cardiff (Yiran Xing)

Mae’r erthygl hon yn darparu gwybodaeth am waith Playing Out, sy’n ymwneud â chau strydoedd dros dro er mwyn creu lleoedd diogel i blant chwarae’n rhydd yn agos i’w cartrefi. Mae’n archwilio buddiannau chwarae yn yr awyr agored ar gyfer iechyd meddyliol a chorfforol plant. Mae hyn yn cynnwys adeiladu esgyrn a chyhyrau plant, cynyddu hunan-barch a lleihau’r risg o ordewdra a phryder mewn plentyndod.

Darllen yr erthygl 

Play was a casualty of the pandemic. Here’s what kids really need as lockdowns are lifted
CBC Radio

Mae’r erthygl hon yn drawsgrifiad o gyfweliad gyda Tim Gill am bwysigrwydd gwneud lle ac amser ar gyfer plant i chwarae. Yn ystod y cyfweliad, mae Tim Gill yn darparu gwybodaeth am fuddiannau chwarae, fel helpu plant i herio eu hunain a chadw eu hunain yn ddiogel. Hefyd, mae Tim Gill yn trafod pwysigrwydd rhoi cyfleoedd i blant i chwarae tu allan yn annibynnol.

Darllen yr erthygl 

Why it’s good for children to take risks and challenge themselves through play
BBC’s Tiny Happy People

Mae’r erthygl hon yn trafod buddiannau rhoi cyfleoedd i blant gymryd risgiau wrth chwarae. Mae hyn yn cynnwys hybu hyder, annibyniaeth, gwytnwch a sgiliau datrys problemau plant. Mae’r erthygl hefyd yn darparu awgrymiadau ar gyfer rhieni am gefnogi chwarae sy’n cynnwys elfen o risg a her, fel rhoi cyfleoedd i blant defnyddio offer fel sisyrnau wrth wneud celf a chrefft.

Darllen yr erthygl 

Twenty-six studies point to more play for young children
The Hechinger Report (Jackie Mader)

Darllen yr erthygl

Outdoor playgrounds ‘are the number one place to play’
Child in the City (Simon Weedy)

Darllen yr erthygl

Catch-up plans must do more to support children’s wellbeing and play, campaigners and experts say
Independent (Zoe Tidman)

Darllen yr erthygl 

How LEGO Foundation Is Building New Ways To Include Autistic Children In Play
Forbes (Jennifer “Jay” Palumbo)

Darllen yr erthygl 

Despite Policies, Many City Apartment Complexes Don’t Have Good Places for Children to Play
Dublin InQuirer (Claudia Dalby)

Darllen yr erthygl 

Milan children’s garden honours Italy’s UN children’s commitment
Child in the City (Simon Weedy)

Darllen yr erthygl

Outdoor play as healer and teacher for young children
St. Catharines Standard (Dale Shipley)

Darllen yr erthygl