Newyddion

Cofrestru i dderbyn y diweddaraf ar chwarae plant a gwaith chwarae yn rheolaidd

Communication Preferences

Please state how you would prefer to be contacted.
To view our privacy policy, click here.

Yn ôl i Newyddion

Arolwg: barn rhieni am y defnydd o ofal plant yng Nghymru

08-06-2021

Mae Clybiau Plant Cymru Kids’ Clubs yn gwahodd holl rieni a gofalwyr sydd â phlant 0 i 12 oed yng Nghymru i gwblhau arolwg dienw ar-lein am eu defnydd o ofal plant.

Bydd yr arolwg yn helpu i nodi agweddau tuag at ofal plant a’r rhesymau dros yr amrywiadau yn y galw o’i gymharu â chyn Mawrth 2020.

Bydd Clybiau Plant Cymru Kids’ Clubs yn defnyddio’r wybodaeth i ddadansoddi’r effaith bosibl ar y sector gofal plant yng Nghymru. Bydd canlyniadau’r dadansoddiad yn cael eu rhannu gydag sefydliadau eraill, gan gynnwys awdurdodau lleol a Llywodraeth Cymru.

Mae’r arolwg yn ddwyieithog (Cymraeg a Saesneg) a dylai gymryd tua phum munud i’w gwblhau.

Rhagor o wybodaeth