Newyddion

Cofrestru i dderbyn y diweddaraf ar chwarae plant a gwaith chwarae yn rheolaidd

Communication Preferences

Please state how you would prefer to be contacted.
To view our privacy policy, click here.

Yn ôl i Newyddion

Mannau gwyrdd ddim yr un mor hygyrch i bawb

03-06-2021

Ar draws y DU, mae 2.78 miliwn o bobl yn byw ymhellach na deg munud ar droed o’u parc neu fan gwyrdd agosaf, gan eu gwneud ddim yr un mor hygyrch i bawb. Mae hwn yn ganfyddiad yn ‘Green Space Index’ blynyddol Fields in Trust (FIT) ar gyfer 2021, sef dadansoddiad o ddarpariaeth parciau a mannau gwyrdd sy’n hygyrch i’r cyhoedd yn y DU.

Mae FIT yn pwysleisio bod parciau lleol ar draws y DU yn parhau i fod mewn perygl o gael eu colli, er gwaethaf eu buddiannau profedig i iechyd a lles. Nid yw darparu parciau lleol yn wasanaeth statudol, sy’n golygu nad oes rheidrwydd i’w darparu i breswylwyr. Dengys y ‘Green Space Index’ mai dim ond 6.4 y cant o ddarpariaeth man gwyrdd lleol y DU sydd wedi’i ddiogelu’n gyfreithiol.

Rhagor o wybodaeth