Newyddion

Cofrestru i dderbyn y diweddaraf ar chwarae plant a gwaith chwarae yn rheolaidd

Communication Preferences

Please state how you would prefer to be contacted.
To view our privacy policy, click here.

Yn ôl i Newyddion

Plant yn treulio llai o amser tu allan yn y pandemig

03-06-2021

Mae chwech o bob deg o blant yn Lloegr yn treulio llai o amser yn yr awyr agored ers dechrau’r pandemig coronafeirws, yn ôl canfyddiadau ymchwil Natural England. Archwiliodd yr ymchwil bersbectif plant a phobl ifanc yn ymwneud â natur yn ystod y pandemig coronafeirws.

Dengys y canfyddiadau, a gyhoeddwyd yn yr adroddiad Why society needs nature: Lessons from research during Covid-19, effaith y pandemig ar iechyd a lles plant. Mae'r canfyddiadau'n cynnwys 48 y cant o blant yn Lloegr yn nodi bod poeni am ddal neu ledaenu’r firws wedi eu hatal rhag treulio mwy o amser tu allan.

Mae’r adroddiad yn archwilio canfyddiadau ymchwil Cyfoeth Naturiol Cymru am ymwelwyr i’w safleoedd, fel coedwigoedd. Dengys y canfyddiadau bod pobl yn ymweld â’r safleoedd ‘i fod yn natur’ ac ar gyfer buddiannau lles o fwynhau natur.

Mae’r adroddiad hefyd yn crynhoi ymchwil gan yr Environment Agency, NatureScot a Forest Research. Mae’r adroddiad yn cynnig mewnwelediad i effaith y pandemig coronafeirws a chyfyngiadau cyfnodau clo 2020 ar ryngweithio pobl a’u perthynas â natur yn y DU.

Rhagor o wybodaeth