Newyddion

Cofrestru i dderbyn y diweddaraf ar chwarae plant a gwaith chwarae yn rheolaidd

Communication Preferences

Please state how you would prefer to be contacted.
To view our privacy policy, click here.

Yn ôl i Newyddion

Ariannu: Cronfa Adfywio Cymunedol y DU

27-04-2021

Mae Llywodraeth y DU yn cynnig ariannu i awdurdodau arweiniol mewn 100 o leoedd sydd â blaenoriaeth yn y DU i gefnogi cymunedau i dreialu prosiectau newydd sy’n ymateb i heriau lleol ac angen lleol.

Mae Cronfa Adfywio Cymunedol y DU ar gael yn yr ardaloedd canlynol yng Nghymru:

 • Cyngor Abertawe
 • Cyngor Sir Benfro
 • Cyngor Bwrdeistref Sirol Blaenau Gwent
 • Cyngor Castell-nedd Port Talbot
 • Cyngor Sir Ceredigion
 • Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy
 • Cyngor Sir Ddinbych
 • Cyngor Sir Gaerfyrddin
 • Cyngor Gwynedd
 • Cyngor Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful
 • Cyngor Sir Powys
 • Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf
 • Cyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen.


Dylai awdurdodau arweiniol wahodd cynigion am brosiectau gan ystod o ymgeiswyr lleol, gan gynnwys cynghorau lleol, sefydliadau’r sector gwirfoddol a chymunedol a darparwyr addysg leol. Yna dylai awdurdodau arweiniol werthuso’r prosiectau hyn a chreu rhestr fer o brosiectau hyd at uchafswm o £3 miliwn fesul lle i’w cyflwyno i Lywodraeth y DU. Ni fydd Llywodraeth y DU yn derbyn unrhyw gynnig uniongyrchol gan unrhyw gorff arall heblaw’r awdurdod arweiniol.

Gall prosiectau lynu wrth naill ai un, neu sawl un, o’r blaenoriaethau buddsoddi canlynol:

 • Buddsoddiad mewn sgiliau
 • Buddsoddiad i fusnesau lleol
 • Buddsoddi mewn cymunedau a lleoedd
 • Cefnogi pobl i gael cyflogaeth.


Dyddiad cau ar gyfer anfon ceisiadau: 18 Mehefin 2021 (12:00pm)

Rhagor o wybodaeth