Newyddion

Cofrestru i dderbyn y diweddaraf ar chwarae plant a gwaith chwarae yn rheolaidd

Communication Preferences

Please state how you would prefer to be contacted.
To view our privacy policy, click here.

Yn ôl i Newyddion

Children & Young People Now Awards 2021

27-04-2021

Mae’r Children & Young People Now Awards 2021 bellach yn gwahodd enwebiadau.

Gall unrhyw sefydliad, lleoliad neu brosiect yn y sector cyhoeddus, preifat neu wirfoddol yn y DU gyflwyno enwebiadau. Dylai enwebiadau ganolbwyntio ar waith a lansiwyd rhwng 1 Gorffennaf 2020 a 30 Mehefin 2021.

Mae’r gwobrau’n cynnig ffynhonnell o falchder a chydnabyddiaeth i bawb sy’n gweithio’n galed i wella bywydau eraill. Mae’r gwobrau hefyd yn cynnig y cyfle i godi proffil prosiectau a mentrau i gyllidwyr a’r cyhoedd.

Mae’r categorïau ar gyfer gwobrau 2021 yn cynnwys:

  • Y Wobr Chwarae
  • Eiriolwr Plant a Phobl Ifanc
  • Y Wobr Iechyd Meddwl a Lles.


Dyddiad cau ar gyfer enwebiadau: 9 Gorffennaf 2021

Rhagor o wybodaeth