Newyddion

Cofrestru i dderbyn y diweddaraf ar chwarae plant a gwaith chwarae yn rheolaidd

Communication Preferences

Please state how you would prefer to be contacted.
To view our privacy policy, click here.

Yn ôl i Newyddion

Holiadur: casglu barn ar gyfer llyfr newydd yr IPA

23-04-2021

I ddathlu ei benblwydd yn 60 oed eleni, mae Bwrdd Byd-eang yr International Play Association (IPA) yn cyhoeddi llyfr o’r enw Children’s play as human right. Bydd yn:

  • Archwilio rôl IPA wrth lunio a hyrwyddo hawl plant i chwarae ers ei sefydlu
  • Dogfennu’r canlyniadau cadarnhaol ar draws newid polisi a gweithredu lleol sydd wedi sicrhau hawl plant i chwarae ledled y byd
  • Trafod y rhwystrau a’r cyfleoedd ar gyfer chwarae yn ystod y pandemig yn ogystal ag yn y byd ôl-pandemig.


Er mwyn helpu i ddatblygu’r llyfr, mae’r IPA yn gwahodd y rheini sy’n gweithio yn y sector chwarae ac eraill y mae eu gwaith yn effeithio ar hawl plant i chwarae’n uniongyrchol neu’n anuniongyrchol i gwblhau arolwg byr ar-lein.

Rhagor o wybodaeth