Newyddion

Cofrestru i dderbyn y diweddaraf ar chwarae plant a gwaith chwarae yn rheolaidd

Communication Preferences

Please state how you would prefer to be contacted.
To view our privacy policy, click here.

Yn ôl i Newyddion

Ymgynghoriad: gwneud y cyhoedd yn fwy diogel mewn lleoliadau sy’n hygyrch i’r cyhoedd

22-04-2021

Mae Llywodraeth y DU yn casglu barn ar ddyletswydd ‘diogelu’ newydd, sy’n anelu i wneud y cyhoedd yn fwy diogel mewn lleoliadau sy’n hygyrch i’r cyhoedd, gan gynnwys parciau, ysgolion, traethau a sgwariau cyhoeddus.

Mae’r ymgynghoriad ar agor i’r cyhoedd sy’n byw yn y DU a Gogledd Iwerddon. Mae wedi’i dargedu at leoliadau, sefydliadau, busnesau, awdurdodau lleol ac unigolion sy’n berchen neu’n gweithredu mewn lleoliadau sy’n hygyrch i’r cyhoedd. Gall yr ymgynghoriad fod o ddiddordeb i wasanaethau gofal plant a chwarae, fel defnyddwyr mannau cyhoeddus a hefyd os yw’r gwasanaeth yn gweithredu o leoliadau hygyrch i’r cyhoedd, fel canolfannau hamdden neu adeiladau cymunedol.

Gall ymatebwyr ateb cynifer neu gyn lleied o gwestiynau ag y dymunant, a dim ond canolbwyntio ar ble mae gan yr ymatebwyr farn a thystiolaeth berthnasol i’w rhannu.

Dyddiad cau ar gyfer ymateb i’r ymgynghoriad: 2 Gorffennaf 2021

Rhagor o wybodaeth