Newyddion

Cofrestru i dderbyn y diweddaraf ar chwarae plant a gwaith chwarae yn rheolaidd

Communication Preferences

Please state how you would prefer to be contacted.
To view our privacy policy, click here.

Yn ôl i Newyddion

Canllawiau Cenhedloedd Unedig ar amddiffyn hawliau digidol plant

30-03-2021

Mae Pwyllgor y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau’r Plentyn wedi cyhoeddi Sylw cyffredinol ar hawliau plant mewn perthynas â’r amgylchedd ddigidol. Mae hyn yn cynnwys canllawiau ar sut y dylai gwledydd ledled y byd amddiffyn hawl plant i chwarae mewn amgylcheddau digidol.

Mae General comment No. 25 (2021) on children’s rights in relation to the digital environment yn nodi bod rhaid parchu, amddiffyn a chyflawni hawliau pob plentyn yn yr amgylchedd ddigidol. Dywed bod yr amgylchedd ddigidol yn hyrwyddo hawl plant i chwarae, sy’n allweddol i les a datblygiad.

Hefyd, mae’r Sylw cyffredinol yn pwysleisio y dylai gwladwriaethau sy’n barti ddarparu canllawiau i weithwyr proffesiynol, rhieni a gwarchodwyr i sicrhau bod technolegau a gwasanaethau digidol yn gwella cyfleoedd plant i chwarae.

Cyhoeddwyd y Sylw cyffredinol ar ôl ymgynghoriad dwy flynedd gyda llywodraethau cenedlaethol, sefydliadau rhynglywodraethol a sefydliadau hawliau dynol cenedlaethol. Hefyd, fel rhan o’r ymgynghoriad, gofynnwyd i dros 700 o blant a phobl ifanc 9 i 22 oed mewn 27 gwlad sut mae technoleg ddigidol yn effeithio ar eu hawliau, a pha gamau maen nhw am eu gweld yn cael eu cymryd i’w hamddiffyn.

Rhagor o wybodaeth