Newyddion

Cofrestru i dderbyn y diweddaraf ar chwarae plant a gwaith chwarae yn rheolaidd

Communication Preferences

Please state how you would prefer to be contacted.
To view our privacy policy, click here.

Yn ôl i Newyddion

Adroddiad Pwyllgor y Senedd – cynyddwch gyfleoedd gweithgarwch corfforol plant

29-03-2021

Yn ôl adroddiad Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg (PPIA) Senedd Cymru, dylai llywodraeth nesaf Cymru gynyddu cyfleoedd gweithgarwch corfforol i blant a phobl ifanc, er mwyn manteisio i’r eithaf ar fuddiannau iechyd a lles chwarae.

Mae’r adroddiad, Effaith COVID-19 ar blant a phobl ifanc: Adroddiad terfynol, yn darparu casgliadau ymchwiliad y Pwyllgor a’r camau y mae’n rhaid i Lywodraeth Cymru eu cymryd nawr ac yn y dyfodol i gefnogi plant a phobl ifanc. Archwiliodd ymchwiliad y Pwyllgor effaith y pandemig coronafeirws ar iechyd a lles corfforol a meddyliol plant a phobl ifanc, eu haddysg a’u gofal cymdeithasol.

Hefyd, mae’r adroddiad yn nodi bod rhaid i les plant a phobl ifanc fod yn ganolog i gynlluniau adfer y pandemig coronafeirws. Mae’n awgrymu dylid agor cyfleoedd ar gyfer gweithgareddau awyr agored cyn gynted â phosibl, a dim ond os yw’n gwbl hanfodol ac yn seiliedig ar dystiolaeth glir y dylid cyflwyno cyfyngiadau pellach.

Rhagor o wybodaeth