Newyddion

Cofrestru i dderbyn y diweddaraf ar chwarae plant a gwaith chwarae yn rheolaidd

Communication Preferences

Please state how you would prefer to be contacted.
To view our privacy policy, click here.

Yn ôl i Newyddion

Tir ysgolion, meysydd chwarae a lleoliadau gofal awyr agored di-fwg

10-02-2021

O 1 Mawrth 2021, bydd cyfraith newydd yn dod i rym sy’n ei gwneud yn ofynnol i leoliadau penodol yng Nghrymu fod yn ddi-fwg. Mae hyn yn cynnwys tir ysgolion, meysydd chwarae cyhoeddus a lleoliadau gofal awyr agored ar gyfer plant.

Mae Llywodraeth Cymru wedi cynhyrchu canllawiau sy’n nodi’r hyn y mae angen i’r rhai sy’n gyfrifol am y lleoedd di-fwg newydd ei wneud. Mae’n esbonio bydd rhaid i’r rheolwr neu’r person sy’n gyfrifol am y lleoliad, maes chwarae neu’r tir yr ysgol gymryd camau rhesymol i stopio person sy’n smygu yno.

Mae’r canllawiau hefyd yn cynnwys gwybodaeth am arddangos arwyddion ‘Dim ysmygu’ yn y lleoliadau. Ar gyfer lleoliadau gofal awyr agored, ni fydd yn ofynnol i arddangos arwyddion, ond ar gyfer meysydd chwarae cyhoeddus a thir ysgolion, bydd arwyddon yn ofynnol. Mae Llywodraeth Cymru wedi darparu templedi o arwyddion ‘Dim ysmygu’, y gellir eu defnyddio gan lleoliadau.

Rhagor o wybodaeth