Newyddion

Cofrestru i dderbyn y diweddaraf ar chwarae plant a gwaith chwarae yn rheolaidd

Communication Preferences

Please state how you would prefer to be contacted.
To view our privacy policy, click here.

Yn ôl i Newyddion

Ymchwil: Sut mae plant yn defnyddio gofodau a deunyddiau mewn chwarae yn yr awyr agored

12-01-2021

Mae astudiaeth graddfa-fechan a gynhaliwyd yn Norwy yn dangos y berthynas ddeinamig rhwng sut mae plant yn defnyddio gofodau a deunyddiau yn amgylchedd awyr agored Addysg a Gofal Plentyndod Cynnar (ECEC) i gymryd rhan mewn gwahanol fathau o chwarae. Mae hyn yn cynnwys y cysylltiad rhwng gofodau fel blychau tywod ac ymgysylltiad plant mewn chwarae adeiladol.

Archwiliodd yr astudiaeth, The dynamic relationship between outdoor environments and children’s play, a gynhaliwyd gan Ellen Beate Hansen Sandseter, Rune Storli ac Ole Johan Sando o Goleg Addysg Plentyndod Cynnar Brifysgol Queen Maud, hefyd ymgysylltiad plant â mathau eraill o chwarae, gan gynnwys chwarae symbolaidd.

Er mwyn casglu’r data ar gyfer yr ymchwil, arsylwyd 10 o blant tair i chwech mlwydd oed mewn wyth sefydliad ECEC yn Norwy mewn dilyniannau dau funud yn ystod y dydd pan yr oeddent yn rhydd i ddewis beth i’w wneud. Mae’r data’n cynnwys 935 o fideos dau funud a recordiwyd ar hap, a godwyd fesul eiliad i gofrestru’r math o chwarae sy’n digwydd, y gofod y digwyddodd ynddo a’r deunyddiau a ddefnyddiwyd gan y plant.

Rhagor o wybodaeth