Newyddion

Cofrestru i dderbyn y diweddaraf ar chwarae plant a gwaith chwarae yn rheolaidd

Communication Preferences

Please state how you would prefer to be contacted.
To view our privacy policy, click here.

Yn ôl i Newyddion

Adroddiad cynnydd hawliau plant Comisiynwyr Plant y DU

08-01-2021

Mae pedwar Comisiynydd Plant y DU wedi cyhoeddi adroddiad ar y cyd sy’n egluro i ba raddau mae’r Llywodraethau yng Nghymru, yr Alban, Gogledd Iwerddon a Lloegr yn llwyddo i ddiogelu hawliau plant. Pob pum mlynedd, mae’r Comisiynwyr yn cydweithio ar adroddiad cynnydd ar gyfer Pwyllgor y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau’r Plentyn, sy’n barnu i ba raddau mae hawliau plant yn cael eu parchu ar draws y byd.

Mae Adroddiad Comisiynwyr Plant Teyrnas Unedig Prydain Fawr a Gogledd Iwerddon i Bwyllgor y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau’r Plentyn yn nodi tueddiadau a materion allweddol sy’n dod i’r amlwg ar gyfer plant. Mae’r materion yn cynnwys mynediad cyfyngedig plant i gyfleoedd chwarae a hamdden mewn ardaloedd difreintiedig oherwydd rhwystrau ariannol a’r diffyg amrywiaeth.

Yn ychwanegol, er mwyn caniatáu Pwyllgor y Cenhedloedd Unedig i glywed yn uniongyrchol gan blant hefyd, mae’r Comisiynwyr wedi cynhyrchu’r adroddiad “Ydyn ni yno eto?”: Ein Hawliau Ni, Ein Llais Ni. Mae’n cynnwys gwybodaeth am sut mae rhai plant yn teimlo fod y cyfnod clo wedi cael effaith wael ar eu hawl i chwarae oherwydd eu bod nhw wedi methu gweld eu ffrindiau.

Rhagor o wybodaeth