Newyddion

Cofrestru i dderbyn y diweddaraf ar chwarae plant a gwaith chwarae yn rheolaidd

Communication Preferences

Please state how you would prefer to be contacted.
To view our privacy policy, click here.

Yn ôl i Newyddion

Galwad am bapurau: Child in the City Seminar

07-01-2021

Mae Child in the City yn croesawu cyflwyniadau ar gyfer y seminar ‘How to make children’s rights mainstream in local policy planning?’.

Mae’r trefnwyr yn gofyn i siaradwyr anfon crynodebau, sy’n llai na 300 o eiriau ar gyfer cyflwyniadau posteri neu sleidiau. Dylai’r crynodebau ganolbwyntio ar un o’r pump pwnc penodol:

  • Myfyrdodau beirniadol ar fframwaith Confensiwn y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau’r Plentyn (CCUHP)
  • Hawliau plant ym meysydd addysg a gofal plant (yn ystod y pandemig coronafeirws)
  • Gweithredu hawliau plant mewn cynllunio, datblygu a dylunio trefol
  • Cyfranogiad plant a phobl ifanc fel offeryn i sefydlu hawliau plant
  • Coronafeirws ac esgeulustod hawliau plant, yn benodol mewn ardaloedd difreintiedig.


Trefnir y seminar hwn fel digwyddiad hybrid. Yn dibynnu ar ganllawiau coronfeirws, bydd yn cael ei chynnal yn Cascais, Portiwgal ar 17 a 18 mis Mehefin 2021 ac ar-lein.

Dyddiad cau ar gyfer anfon papurau: 26 Chwefror 2021

Rhagor o wybodaeth