Newyddion

Cofrestru i dderbyn y diweddaraf ar chwarae plant a gwaith chwarae yn rheolaidd

Communication Preferences

Please state how you would prefer to be contacted.
To view our privacy policy, click here.

Yn ôl i Newyddion

Ariannu: Grant Arloesi Cyfleoedd Chwarae Digonol Wrecsam 2020-2021

06-01-2021

Mae Grant Arloesi Cyfleoedd Chwarae Digonol Wrecsam 2020 i 2021 yn anelu i wella cyfleoedd chwarae plant a phobl ifanc ledled y sir.

Gall sefydliadau neu grwpiau sy’n gweithio gyda phlant neu weithio i’w cefnogi a’u cyfleoedd i chwarae yn Wrecsam wneud cais am hyd at £2,000. Yn dibynnu ar y galw am gyllid, gall Tîm Cefnogi Chwarae ac Ieuenctid Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam benderfynu rhoi mwy neu lai o gyllid i brosiectau na’r hyn a ofynnwyd yn wreiddiol.

Sefydlwyd y gronfa mewn ymateb i Lywodraeth Cymru yn gwneud cyllid ar gael i gefnogi chwarae plant a’r Ddyletswydd Digonolrwydd Cyfleoedd Chwarae.

Dyddiad cau ar gyfer danfon ceisiadau: 15 Ionawr 2021

Am ragor o wybodaeth, ebostiwch Tîm Cefnogi Chwarae ac Ieuenctid Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam