Newyddion

Cofrestru i dderbyn y diweddaraf ar chwarae plant a gwaith chwarae yn rheolaidd

Communication Preferences

Please state how you would prefer to be contacted.
To view our privacy policy, click here.

Yn ôl i Newyddion

Ymgynghoriad: Cynllun Hawliau Plant Drafft 2021

06-01-2021

Mae Llywodraeth Cymru yn casglu barn ar ddiweddariad i’r Cynllun Hawliau Plant. Mae’r Cynllun Hawliau Plant Drafft 2021 yn dangos sut mae Llywodraeth Cymru yn rhoi ystyriaeth gytbwys i hawliau plant wrth wneud penderfyniadau.

Mae Llywodraeth Cymru yn ymgynghori ar y canlynol:

  • Sut mae’r cynllun yn amlinellu cynlluniau gweinidogion i gefnogi hawliau plant
  • Sut i wneud mwy i ddylanwadu ar benderfyniadau’r llywodraeth
  • Sut y gall gweinidogion wneud yn siŵr bod pawb yn gwybod am hawliau plant a’u cefnogi.


Mae hefyd fersiwn plant a phobl ifanc o’r ddogfen ymgynghori, er mwyn rhoi cyfle i bawb i ddweud eu dweud ar y cynllun.

Dyddiad cau ar gyfer ymateb i’r ymgynghoriad: 26 Mawrth 2021

Rhagor o wybodaeth