Newyddion

Cofrestru i dderbyn y diweddaraf ar chwarae plant a gwaith chwarae yn rheolaidd

Communication Preferences

Please state how you would prefer to be contacted.
To view our privacy policy, click here.

Yn ôl i Newyddion

Adroddiad effaith Chwarae Cymru 2019-2020

03-12-2020

Image for Adroddiad effaith Chwarae Cymru 2019-2020

Mae’r adroddiad effaith yn cynnig trosolwg o waith a chyflawniadau Chwarae Cymru dros y flwyddyn 2019-2020 wrth ymgyrchu dros chwarae plant.
 
Mae’n cynnwys gwybodaeth ac enghreifftiau am sut yr ydym wedi:

  • cefnogi blaenoriaethau cenedlaethol ac ymgysylltu â’n cynulleidfa
  • darparu cyfleoedd a chynhyrchu adnoddau i sicrhau bod y gweithlu chwarae ac unrhyw un sydd â diddordeb mewn chwarae plant yn derbyn y wybodaeth ddiweddaraf
  • cydweithio yn lleol ac yn genedlaethol ar draws Cymru
  • ymgysylltu â chynulleidfaoedd newydd i hyrwyddo’r hawl i chwarae ymhellach
  • comisiynu a chyhoeddi ymchwil i hysbysu ein gwaith.
     

Mae'r adroddiad hefyd yn cynnwys rhagair gan Gadeirydd Chwarae Cymru, Dr Mike Shooter CBE, yn ogystal ag adran ar sut y byddwn ni'n gweithio i barhau i gefnogi a hyrwyddo chwarae plant er mwyn creu Cymru sy'n chwarae-gyfeillgar. 

Lawrlwytho | gweld ar-lein