Newyddion

Cofrestru i dderbyn y diweddaraf ar chwarae plant a gwaith chwarae yn rheolaidd

Communication Preferences

Please state how you would prefer to be contacted.
To view our privacy policy, click here.

Yn ôl i Newyddion

Dathlwch eich parc a’ch man gwyrdd lleol

03-12-2020

Mae Fields in Trust a Parkrun wedi lansio ymgyrch er mwyn dathlu’r buddiannau lles y mae parciau a mannau gwyrdd y DU wedi’u darparu yn ystod y pandemig coronafeirws.

Fel rhan o’r ymgyrch #notjust, mae’r sefydliadau’n gwahodd defnyddwyr parciau i rannu straeon, lluniau a fideos am sut maent yn defnyddio eu parciau neu fannau gwyrdd ar gyfryngau cymdeithasol a chynnwys yr hashnod #notjust. Gall defnyddwyr parciau hefyd rannu pa mor bwysig mae mannau gwyrdd a pharciau wedi bod iddynt hwy a’u teuluoedd fel lleoedd i wneud ymarfer corff, ymlacio a chwarae yn ystod y pandemig.

Mae’r ymgyrch yn adnabod y gwahanol ffyrdd mae pobl yn defnyddio eu parc neu fan gwyrdd, er enghraifft i gadw’n egnïol, cael hwyl a dianc i natur. Mae’n pwysleisio nad parc yn unig yw man gwyrdd lleol, ond mae’n cyfrannu tuag at les meddyliol pobl, gan ei fod yn le i bobl aros yn gysylltiedig yn gymdeithasol wrth gadw pellter corfforol.

Rhagor o wybodaeth