Newyddion

Cofrestru i dderbyn y diweddaraf ar chwarae plant a gwaith chwarae yn rheolaidd

Communication Preferences

Please state how you would prefer to be contacted.
To view our privacy policy, click here.

Yn ôl i Newyddion

Chwarae yn y cyfryngau

01-12-2020

Dyma grynodeb o’r erthyglau a’r blogiau diweddaraf sy’n ymwneud â chwarae i gael eu cyhoeddi ar-lein.

Playing Dress-Up: Benefits, How to Start, and Tips
Healthline (Kimberly Zapata)

Mae’r erthygl hon yn archwilio buddiannau cymdeithasol ac emosiynol i blant wrth chwarae gwisgo i fyny, gan gynnwys eu helpu i reoli straen ac adeiladu perthnasau cadarnhaol. Mae’n trafod pwysigrwydd chwarae sy’n llawn dychymyg i blant, oherwydd gall gyfrannu tuag at sgiliau fel datrys problemau a chyfathrebu. Mae’r erthygl hefyd yn cynnwys awgrymiadau ar gyfer rhieni am sut i annog chwarae gwisgo i fyny gyda phlant, gan gynnwys defnyddio eitemau o’r tŷ yn hytrach na phrynu gwisgoedd.

Darllen yr erthygl

‘While we’re going through such change, we have to engage our children’: the importance of play during coronavirus
The Guardian – talwyd gan The LEGO Foundation (Georgina Fuller)

Mae’r erthygl hon yn archwilio buddiannau therapiwtig ac addysgol chwarae yn ystod cyfnodau o ansicrwydd, straen a newid. Mae’n rhannu gwybodaeth am bwysigrwydd chwarae ar gyfer cefnogi lles a datblygiad plant. Mae’r erthygl hefyd yn trafod pa mor hanfodol yw chwarae i blant fynegi sut maen nhw’n teimlo.

Darllen yr erthygl

Covid has invaded our kids’ pretend play. Experts say it’s a good thing.
The Washington Post (Julia Pelly)

Mae’r erthygl hon yn archwilio sut mae coronafeirws yn dylanwadu ar chwarae plant. Mae’n trafod sut mae themâu sy’n ymwneud â’r pandemig yn ymddangos mewn chwarae plant, fel masgiau a chadw pellter cymdeithasol. Mae’r erthygl hefyd yn rhannu cyngor i rieni ar sut i ymateb i’r math hwn o chwarae, gan gynnwys gofyn cwestiynau er mwyn gael gwell dealltwriaeth o emosiynau’r plentyn.

Darllen yr erthygl

‘It isn’t safe to walk’: how would young people plan UK streets?
The Guardian (Harriet Grant)

Darllen yr erthygl

Creativity, sharing and delegation: the essential skills we learn through play
The Guardian – talwyd gan The LEGO Foundation (Georgina Fuller)

Darllen yr erthygl

Marble runs and building bridges: five creative, educational play ideas for kids
The Guardian – talwyd gan The LEGO Foundation (Antonia Windsor)

Darllen yr erthygl

‘All children seek joy and opportunities to experiment’: the universal language of play
The Guardian – talwyd gan The LEGO Foundation (Antonia Windsor)

Darllen yr erthygl

World Children’s Day: Young Changemakers shaping a better world
Child in the City (Simon Weedy)

Darllen yr erthygl

Role-play games like Dungeons & Dragons in the classroom help children learn – and explore their identity
I News (Jak Hutchcraft)

Darllen yr erthygl