Newyddion

Cofrestru i dderbyn y diweddaraf ar chwarae plant a gwaith chwarae yn rheolaidd

Communication Preferences

Please state how you would prefer to be contacted.
To view our privacy policy, click here.

Yn ôl i Newyddion

Sefydliadau i drefnu ar gyfer Brexit

30-11-2020

Mae Llywodraeth Cymru yn gofyn i sefydliadau a lleoliadau yng Nghymru ystyried yr oblygiadau posibl y gallai Brexit ei gynnig i’r sector gwaith chwarae yn eu cynlluniau gweithredol ar gyfer 2021 i 2022.

Mae’r Cynllun gweithredu Diwedd y Cyfnod Pontio 2020 yn nodi’r camau mae Llywodraeth Cymru yn eu cymryd i sicrhau bod busnesau a dinasyddion yng Nghymru yn barod ar gyfer unrhyw ganlyniad i’r negodiadau sydd ar y gweill wrth i ni gyrraedd diwedd y Cyfnod Pontio Brexit. Mae hyn yn dod i ben ar 31 Rhagfyr 2020.

Mae Llywodraeth Cymru hefyd yn annog lleoliadau i gefnogi unrhyw wladolion Ewropeaidd maent yn eu cyflogi i gofrestru am statws preswylydd sefydlog er mwyn parhau i fyw yn y DU ar ôl 30 Mehefin 2021.

Rhagor o wybodaeth