Newyddion

Cofrestru i dderbyn y diweddaraf ar chwarae plant a gwaith chwarae yn rheolaidd

Communication Preferences

Please state how you would prefer to be contacted.
To view our privacy policy, click here.

Yn ôl i Newyddion

Diwedd i newidiadau dros dro SGC ar gyfer Gofal Plant a Reoleiddir

27-11-2020

O 1 Ionawr 2021, bydd disgwyl i ddarparwyr gofal plant yng Nghymru i ddilyn y Safonau Gofynnol Cenedlaethol ar gyfer Gofal Plant a Reoleiddir yn achos plant hyd at 12 oed, yn y ffordd arferol. Bydd y cyfnod llacio dros dro ar gyfer rhai o’r gofynion yn y SGC ar gyfer Gofal Plant a Reoleiddir a gyhoeddwyd gan Lywodraeth Cymru, yn dod i ben ar 31 Rhagfyr 2020.

Mae Llywodraeth Cymru yn deall bod rhai darparwyr yn dal i brofi anawsterau wrth geisio cael gafael ar gyrsiau cymorth cyntaf ymarferol, am eu bod yn cael eu canslo neu eu gohirio yn sgil cyfyngiadau Covid-19. Mae Arolygiaeth Gofal Cymru yn darparu gwybodaeth am hyfforddiant cymorth cyntaf a chyngor pellach defnyddiol a chyfredol am Covid-19.

Rhagor o wybodaeth