Newyddion

Cofrestru i dderbyn y diweddaraf ar chwarae plant a gwaith chwarae yn rheolaidd

Communication Preferences

Please state how you would prefer to be contacted.
To view our privacy policy, click here.

Yn ôl i Newyddion

Ymchwil dan arweiniad plant yn pwysleisio pwysigrwydd amser chwarae

26-11-2020

Dengys canfyddiadau astudiaeth a arweinwyd gan blant mewn ysgol yn Lloegr bwysigrwydd amser chwarae i hyrwyddo lles, iechyd meddwl, datblygiad cymdeithasol ac emosiynol plant.

Mae Child-led research investigating social, emotional and mental health and wellbeing aspects of playtime yn trafod sut mae buddiannau amrywiol amser chwarae, fel y cyfle i wneud ffrindiau neu gael rhywun i chwarae gyda, i gyd yn gwneud cyfraniad pwysig tuag at les a datblygiad plant.

Cynhaliwyd yr ymchwil gan ymchwilwyr ym Mhrifysgol Manceinion, Siân Bristow a Cathy Atkinson. Mae’r adroddiad yn pwysleisio bod y plant wedi medru cymryd rhan effeithiol yn yr ymchwil. Hyfforddwyd plant 9 i 10 oed fel cyd-ymchwilwyr a fe’u cefnogwyd i ddylunio a hwyluso casglu data ar gyfer yr ymchwil.

Rhagor o wybodaeth