Newyddion

Cofrestru i dderbyn y diweddaraf ar chwarae plant a gwaith chwarae yn rheolaidd

Communication Preferences

Please state how you would prefer to be contacted.
To view our privacy policy, click here.

Yn ôl i Newyddion

Diwrnod Plant y Byd Hapus

20-11-2020

Image for Diwrnod Plant y Byd Hapus

Heddiw, mae’n Ddiwrnod Plant y Byd, sy’n nodi penblwydd mabwysiadu Confensiwn y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau’r Plentyn (UNCRC). Mae gan bob plentyn yr hawl i chwarae, fel y cydnabyddir yn Erthygl 31 o GCUHP.

I ddathlu 31 mlynedd o hawl plant i chwarae, rydym yn lansio ein Gweithdy hawl i chwarae newydd. Mae’n anelu i gynyddu ymwybyddiaeth am yr hawl i chwarae, yn ogystal â galluogi plant a phlant yn eu harddegau i eiriol dros gyfleoedd gwell i chwarae a chwrdd â’u ffrindiau.

Mae’r gweithdy wedi ei ddylunio ar gyfer gweithwyr chwarae, gweithwyr cyfranogaeth, gweithwyr ieuenctid a staff ysgolion i’w hwyluso mewn ysgolion a lleoliadau strwythuredig eraill. Mae’r gweithdy a’r adnoddau wedi eu dylunio i’w defnyddio gan unrhyw un sydd â dealltwriaeth ymarferol o sut i gefnogi a hwyluso chwarae plant gan ddefnyddio agwedd gwaith chwarae. Gallent fod yn weithwyr chwarae, gweithwyr datblygu chwarae neu’n aelod o staff dysgu.

Gellir trosglwyddo’r gweithdy ar ei ben ei hun ond mae hefyd yn fodd defnyddiol ar gyfer cychwyn perthynas gydag ysgol. Mae’r gweithdy yn cynnwys amrywiaeth o adnoddau y gellir eu defnyddio yn ystod ac ar ôl y sesiwn – o gynllun sesiwn gweithdy, i boster i blant rannu’r wybodaeth y maent wedi ei dysgu, i ddeilliannau dysgwyr ar gyfer eu defnyddio mewn ysgol.

Lawrlwytho | gweld ar-lein