Newyddion

Cofrestru i dderbyn y diweddaraf ar chwarae plant a gwaith chwarae yn rheolaidd

Communication Preferences

Please state how you would prefer to be contacted.
To view our privacy policy, click here.

Yn ôl i Newyddion

Chwarae yn y cyfryngau

18-11-2020

Dyma grynodeb o’r erthyglau a’r blogiau diweddaraf sy’n ymwneud â chwarae i gael eu cyhoeddi ar-lein.

For our children’s sake, let’s rid Britain’s residential streets of traffic
The Guardian (Chris Boardman)

Mae’r erthygl hon yn archwilio cymdogaethau traffig isel er mwyn caniatáu i blant chwarae’n ddiogel ar strydoedd preswyl. Mae’n cynnig gwybodaeth am effaith cadarnhaol atal cerbydau rhag defnyddio strydoedd preswyl ar gyfer plant a’r amgylchedd. Mae’r awdur hefyd yn adlewyrchu ar ei brofiadau o chwarae yn ei gymdogaeth fel plentyn.

Darllen yr erthygl

Children’s views should be taken into account when designing urban space
The Conversation (Jenny Wood)

Mae’r erthygl hon yn archwilio pwysigrwydd gwrando ar farn plant wrth gynllunio mannau trefol er mwyn gwella mannau cyhoeddus i bawb. Mae’n trafod y gwerth mewn mannau y bydd rhai oedolyn yn eu hystyried i fod yn wastraffus, gan y bydd plant yn gweld y mannau hyn fel cyfleoedd i chwarae ac archwilio.

Darllen yr erthygl

Why Your Child Needs to Play in Nature
Childhood by Nature

Mae’r erthygl hon yn rhannu gwybodaeth am bwysigrwydd chwarae yn yr awyr agored a buddiannau chwarae mewn natur ar gyfer plant a’u hiechyd. Mae’n cynnig tystiolaeth o wahanol astudiaethau, gan gynnwys astudiaeth am sut y gall darparu elfennau chwarae naturiol mewn canolfan dydd roi hwb i systemau imiwnedd plant.

Darllen yr erthygl

Yes, Your Kids Can Play Outside All Winter
The New York Times (Elisabeth Kwak-Hefferan)

Darllen yr erthygl

Children still need to play out in Lockdown
Playing Out (Alice Ferguson)

Darllen yr erthygl

Talking through play: 3 ways puppets can help your child open up
The Conversation (Olivia Karaolis)

Darllen yr erthygl

Aussie kids need less homework, more play
Kids News (Natasha Bita)

Darllen yr erthygl

Online learning is not so simple for poorer pupils
The Guardian (Jill Wallis a Melian Mansfield)

Darllen yr erthygl

How to teach children to be kind
Wales Online (Neil Shaw)

Darllen yr erthygl