Newyddion

Cofrestru i dderbyn y diweddaraf ar chwarae plant a gwaith chwarae yn rheolaidd

Communication Preferences

Please state how you would prefer to be contacted.
To view our privacy policy, click here.

Yn ôl i Newyddion

Ariannu: The OWL Collaboration

18-11-2020

Bydd y grant OWL Collaboration gan Ymddiriedolaeth Ernest Cook yn talu costau i bobl ifanc fregus a difreintiedig fynychu ymweliad preswyl wythnos o hyd i ‘Outdoor Week of Learning’ (OWL). Canolfan sy’n canolbwyntio ar ddysgu amgylcheddol a fferm yw OWL.

Mae’r OWL Collaboration yn croesawu ceisiadau gan sefydliadau yn y DU, gan gynnwys:

  • Canolfannau dysgu yn yr awyr agored amgylcheddol a fferm
  • Elusennau cofrestredig
  • Rheini sy’n darparu llety preswyl ar gyfer grwpiau ysgol.


Datblygwyd y gronfa fel ymateb ar unwaith i brofiadau pobl ifanc yn ystod Covid-19, gan gynnwys materion iechyd meddwl ac effeithiau’r pandemig ar ddatblygiad cymdeithasol.

Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau: 20 Tachwedd 2020

Rhagor o wybodaeth