Newyddion

Cofrestru i dderbyn y diweddaraf ar chwarae plant a gwaith chwarae yn rheolaidd

Communication Preferences

Please state how you would prefer to be contacted.
To view our privacy policy, click here.

Yn ôl i Newyddion

Ymchwil: Astudiaeth Effaith COVID-19 ar Addysg a Gofal mewn Plentyndod Cynnar

13-11-2020

Mae Prifysgol Abertawe yn cynnal ymchwil ar effaith y pandemig coronafeirws ar bolisi, arferion a darpariaeth Addysg a Gofal mewn Plentyndod Cynnar (ECEC) ar draws y DU.

Mae’r ymchwilwyr yn gofyn i rheini sy’n gweithio ym maes addysg a gofal yn y blynyddoedd cynnar i gymryd rhan mewn arolwg dienw ar-lein. Mae’r arolwg yn gofyn am ganfyddiadau ynghylch effaith y pandemig coronafeirws ar aelodau staff, plant 0 i 8 oed yn y lleoliad a’r lleoliad yn gyffredinol.

Mae’r ymchwil wedi cael cymeradwyaeth gan y Pwyllgor Moeseg Ymchwil Coleg y Celfyddydau a’r Dyniaethau ym Mhrifysgol Abertawe.

Cwblhau’r arolwg