Newyddion

Cofrestru i dderbyn y diweddaraf ar chwarae plant a gwaith chwarae yn rheolaidd

Communication Preferences

Please state how you would prefer to be contacted.
To view our privacy policy, click here.

Yn ôl i Newyddion

Atal arolygiadau ar y cyd o leoliadau gofal plant nas cynhelir

13-11-2020

Mewn datganiad ar y cyd, mae Arolygiaeth Gofal Cymru (AGC) ac Estyn wedi cyhoeddi bydd arolygiadau ar y cyd o leoliadau gofal plant nas cynhelir yng Nghymru yn parhau i gael eu hatal tan 31 Mawrth 2021.

Bydd adolygiad o’r sefyllfa yn cael ei gynnal yn y gwanwyn er mwyn ystyried yr opsiynau ar gyfer ailddechrau’r rhaglen arolygu ar y cyd yn y dyfodol. Bydd AGC ac Estyn yn anelu i roi o leiaf chwech wythnos o rybudd i’r sector gofal plant cyn ailddechrau arolygiadau arferol ar y cyd.

Rhagor o wybodaeth