Newyddion

Cofrestru i dderbyn y diweddaraf ar chwarae plant a gwaith chwarae yn rheolaidd

Communication Preferences

Please state how you would prefer to be contacted.
To view our privacy policy, click here.

Yn ôl i Newyddion

Ymchwil: ‘Children, play, and the built environment’

13-11-2020

Mae CoC Playful Minds wedi cyhoeddi ei drydydd cyfnodolyn ymchwil ar-lein ar sut i hyrwyddo chwarae, dysgu chwareus a chreadigrwydd ar gyfer plant yn yr amgylchedd adeiledig.

Cafodd Children, play, and the built environment ei gynhyrchu gan ymchwilwyr o Adran Bensaernïaeth, Dylunio a Thechnoleg y Cyfryngau ym Mhrifysgol Aalborg, Denmarc. Mae’n archwilio pam a sut i ddylunio a chreu amgylchedd adeiledig a mannau trefol sy’n gyfeillgar at blant.

Mae’r cyfnodolyn hefyd yn cynnwys enghreifftiau o sut y gall plant gymryd rhan yn natblygu’r amgylchedd adeiledig.

Rhagor o wybodaeth