Newyddion

Cofrestru i dderbyn y diweddaraf ar chwarae plant a gwaith chwarae yn rheolaidd

Communication Preferences

Please state how you would prefer to be contacted.
To view our privacy policy, click here.

Yn ôl i Newyddion

Chwarae yn y cyfyngau

15-10-2020

Dyma grynodeb o’r erthyglau a’r blogiau diweddaraf sy’n ymwneud â chwarae i gael eu cyhoeddi ar-lein.

Promoting, providing and protecting playtime
British Education Studies Association (Marianne Mannello)

Mae’r blog hwn yn archwilio pwysigrwydd chwarae yn yr ysgol ac amserau egwyl ar gyfer lles plant. Mae’n rhannu gwybodaeth am fuddiannau darparu mentrau amser chwarae, gan gynnwys plant sy’n fwy hapus a llai o ddigwyddiadau a damweiniau yn yr ysgol. Mae’r erthygl hefyd yn cysylltu i ganllaw Chwarae Cymru sy’n helpu ysgolion i gefnogi hawl plant i chwarae.

Darllen y blog

Why It’s Good When Your Child Can Play… Even When They Are Alone
Huffington Post (Jennifer Barton)

Mae’r erthygl hon yn archwilio buddiannau chwarae annibynnol ar gyfer datblygiad emosiynol a deallusol plant. Mae’n rhannu gwybodaeth am sut y gall chwarae annibynnol annog hyder a hunanymwybyddiaeth plant. Mae’r erthygl hefyd yn trafod sut y gall chwarae roi cipolwg i rieni am deimladau eu plant.

Darllen yr erthygl

The Importance of Play: How Kids Learn by Having Fun
Healthline (Kimberly Zapata)

Mae’r erthygl hon yn trafod pwysigrwydd chwarae ar gyfer plant, gan gynnwys y buddiannau meddyliol, corfforol, cymdeithasol ac emosiynol. Mae’n rhannu syniadau chwarae ar gyfer rhieni a phlant, fel chwarae gwisgo i fyny a ‘Simon Says’. Mae’r erthygl hefyd yn archwilio effeithiau peidio chwarae, gydag astudiaethau yn dangos pan nad oes gan blant y cyfle i chwarae tu allan mewn natur, mae’r risg o broblemau ymddygiad yn uwch.

Darllen yr erthygl

Greener play areas boost children’s immune systems, research finds
Damian Carrington (The Guardian)

Darllen yr erthygl

‘The Land’ Risk management case study
Ludicology

Darllen yr erthygl

Play and risk management: quality policies support playful practice
Ludicology

Darllen yr erthygl

10 Ways You Can Encourage Pretend Play And Teach Kindness And Acceptance
Huffington Post (Victoria Richards)

Darllen yr erthygl

The Importance of Being Alone – in Nature
Childhood by Nature

Darllen yr erthygl

Getting playful ideas into museums, in a socially distanced world: Reflections on experimental beginnings, with eleven U.K. museums
Playful Places (Charlotte Derry)

Darllen yr erthygl

Now, more than ever, kids need creative play
North Jersey (Sharla Feldscher)

Darllen yr erthygl

Why early maths teaching should focus on play
Tes (Jon Severs)

Darllen yr erthygl