Newyddion

Cofrestru i dderbyn y diweddaraf ar chwarae plant a gwaith chwarae yn rheolaidd

Communication Preferences

Please state how you would prefer to be contacted.
To view our privacy policy, click here.

Yn ôl i Newyddion

Ariannu: Grantiau Masonic Charitable Foundation

12-10-2020

Mae grantiau bach a mawr y Masonic Charitable Foundation ar agor i elusennau cenedlaethol a lleol sy’n helpu plant a phlant yn eu harddegau difreintiedig i oresgyn y rhwystrau sy’n eu hwynebu.

Gyda grantiau rhwng £1,000 a £15,000 ar gael, mae’r grant bach ar gyfer elusennau sydd gydag incwm blynyddol sy’n llai na £500,000.

Mae’r grant mawr ar gyfer elusennau sydd gydag incwm blynyddol sy’n fwy na £500,000. Mae grantiau rhwng £10,000 a £60,000 ar gael i ariannu prosiectau a gellir ei ddefnyddio ar gyfer costau cyflogau, gweithgareddau a deunyddiau.

Rhagor o wybodaeth